Hizmetlerimiz

BİREYSEL DANIŞMANLIK,

Çocuk gelişiminde ilk 6 yıl kritik öneme sahip olan bir dönemdir. Bu dönemde beyin ve kişilik gelişimi büyük oranda tamamlanır. Bu süreçte yapılacak olan koruyucu müdahaleler çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmakla birlikte ileride oluşabilecek ruhsal, fiziksel ve zihinsel sorunların ortaya çıkmasını engeller. Bunun yanı sıra çocuğun yaşadığı mevcut zorluklara erken müdahale edilmesi bu zorlukların daha çabuk ortadan kalkmasına ve gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesine olanak sağlar.

Merkezimize başvuran her çocuk ve ergen için en az standart 3 seans planlanmaktadır;
Birinci seans: Çocuk ve aile ile «Tanışma» seansı. (Aile ve çocuk hakkında detaylı bilgilerin alınması)
İkinci seans: «Test» seansı. (Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini tespit etmek için yaş aralığına uygun testlerin yapılması)
Üçüncü seans: «Ebeveyn Danışmanlığı» seansı. (Tüm değerlendirme sonuçlarının ebeveynle paylaşılarak danışmanlık verilmesi).
Terapist, üçüncü görüşmeden sonra danışanının takip ve tedavisinin sürmesi gerektiğini düşünüyorsa, ön gördüğü tedavi planını aile ile paylaşmaktadır.

• Her seans uluslararası standartlara uygun olarak 45 dakika sürer.
• Ağır ruhsal ve zihinsel problemleri olan çocuklar özel eğitim merkezlerine ve hastaneye yönlendirilir.

GRUP TERAPİLERİ

Anne Çocuk Oyun Grupları
4-6 yaş grubu çocuklar ve annelerinin katılımı ile oluşturulan ''Anne Çocuk Oyun Grubu'' nun temel hedefi anne-çocuk ilişkisini oyun üzerinden geliştirmektir. Grup aktiviteleri sayesinde çocuklar zaman zaman yaşıtları ile zaman zaman da anneleri ile oyunlar oynayarak oyun oynama becerilerini geliştirirken; anneler de çocuklarını daha yakından tanımakta, iç dünyalarını daha iyi keşfedebilmektedir.

Yaşantısal Gruplar
Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezinde annelere psiko-sosyal destek vermek amacı ile yapılan yaşantısal grup çalışmaları ile merkezimizde danışmanlık alan çocuklarımızın annelerine yönelik sosyal yaşamdaki zorluklar ve stresle başetme yöntemleri geliştirilmektedir.

EĞİTİM GRUPLARI

Etkili ebeveynlik grupları
Etkili Ebeveynlik Grubu'ndaki öncelikli amaç; katılımcıların farklı ebeveyn tarzlarını tanımaları ve kendilerinin hangi gruba ait olduğunu fark etmeleridir. (Hoşgörülü, İkna Edici, Otoriter,Dengeli)
Bu farkındalığın ardından çocuk gelişiminde en uygun yaklaşım olan dengeli tutuma ulaşmak için ebeveynlerle; aile içi iletişim, olumlu disiplin ve olumlu iş birliği yöntemleri gibi konularda interaktif çalışmalar yapılır.
Ayrıca bu çalışmalara grubun ihtiyacı doğrultusunda spesifik eğitimler eklenmektedir. Bu eğitimler; "çocuklarla nasıl oyun oynanır, okul başarısı nasıl desteklenir, hareketli çocuklarla nasıl baş edilir" gibi konuları içerebilmektedir.

ANNE-BABA EĞİTİM SEMİNERLERİ
Kadıköy ilçesine bağlı devlet okullarında ve merkezimizde verilen seminerlerde okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında sık karşılaşılan duygusal ve davranışsal problemler ile bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Ayrıca bu yaşa yönelik çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyici bilgiler verilmektedir.


OKUL TARAMA VE DANIŞMANLIK UYGULAMALARI
Proje kapsamında Kadıköy ilçesine bağlı devlet okullarında anasınıflarındaki çocukların, duygusal ve davranışsal zorluklarının tespit edilmesi amacıyla tarama çalışması yapılmaktadır. Bu tarama çalışmalarında çocuğun ruhsal durumunun ön tespiti için oluşturulmuş, bilimsel olarak geçerliliği ve güvenilirliliği olan uluslararası ölçekler ile yapılmaktadır.
Tüm bu taramalardaki amaç, çocuğun genel durumunu saptayarak, herhangi bir ruhsal risk olup olmadığını anlamaktır.
Yapılan çalışmaların ışığında çalışmaya katılan tüm çocukların ebeveynlerine ruhsal riskleri ilgili geribildirim verilmektedir. Risk saptanan çocuklar ile aileleri merkezimize psikolojik danışmanlık için davet edilmektedir.
İlçedeki anaokulları ve ilköğretim okullarında hem okul personeline, hem de ailelere eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

ATÖLYELERİMİZ
Oyun çocuğun fiziksel,bilişsel ve psikolojik gelişimi için çok önemlidir. Çocuklar oyun oynayarak çevrelerinde olup biteni içselleştirir ve öğrenirler. Oyun içerisinde yetişkin yaşamını taklit eder ve kuralları öğrenirler. Oyun aracılığı ile zorluklarını ortaya çıkarır ve onlar ile başetmeyi öğrenirler.
Atölyelerimizdeki öncelikli amaç; çocuğun özgüven gelişimini desteklemek, akranları ile sosyal ilişkilerini geliştirebilmek, kendini ifade edebilmek, sorumluluk alabilmek, hayalgücü ve yaratıcılığı arttırmak, sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Atölyelerimizde çocuklara yönelik alanda bilgili kişiler tarafından Dekoratif Tasarım Atölyesi ve Mutfak atölyesi hizmeti verilmektedir.

- Mutfak Sanatları Atölyesi :( 5-10 yaş) Çocukların üreterek, yaşayarak öğrenmelerini, mutfak araç gereçlerini tanıyıp kullanarak, yeni tatlar keşfetmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek keyifli zamanlar geçirmelerini hedefliyoruz. Atölyelerimize Kadıköy İlçesindeki ilkokul ve anaokullarında öğrenim gören öğrenciler sınıflar halinde katılım göstermektedir.

- Sanat Atölyesi : Sanat terapisi yaratıcı gücü ortaya çıkarır, baş etme yolları geliştirir, problem çözmeyi kolaylaştırır. İfade edilmesi zor olan duyguları somutlaştırarak bunun üzerinde kontrol hissi verir ve özgüveni pekiştirir.

- Dekoratif Tasarım Atölyesi :(9-11 yaş) Atölyelerle hedeflenen, çocuğun araç-gereç kullanma yolu ile sistemli düşünmesini, çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını ve basit motor tekniklerinin gelişmesini sağlamaktır.

TOPLUM BİLİNCİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK YAZILI VE GÖRSEL ÇALIŞMALAR (BİLLBOARD,AFİŞ,BROŞÜR,WEB.GAZETE)
Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi olarak bireysel ve grup terapi hizmetlerimize ek olarak toplum bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirici broşür ve afiş çalışmalarının yanısıra düzenli olarak kurumumuzun web sitesinde ve kadıköy gazetesinde sık karşılaşılan sorunlara yönelik yazılar yayınlamaya devam etmekteyiz.