Koruyucu Ruh Sağlığı Geri

0-6 YAŞIN ÖNEMİ

•0-6 yaş öncelikli çünkü bu dönem ruhsal ve zihinsel açıdan gelişimin en hızlı olduğu dönemdir.
•0-2 yaş dil, zihinsel ve ruhsal gelişimde en kritik evredir.
• 2-5 yaşta gelişim ikinci derecede sosyal ve duygusal alanda kişilik gelişiminde en kritik dönemdir.
•5-14 yaş üçüncü derecede sosyal, duygusal ve akademik anlamda en kritik dönemdir.
•Tüm bu ruhsal bozuklukların %50’si 14 yaşından önce başlamaktadır (National Institute of Mental Health Release of landmark and collaborative study conducted by Harvard University, the University of Michigan and the NIMH Intramural Research Program (release dated June 6, 2005 and accessed at www.nimh.nih.gov).