Koruyucu Ruh Sağlığı Geri

PROJENİN AMACI

ÇOCUK KORUYUCU RUH SAĞLIĞI PROJESİNİN AMACI
 
•Gebelikten – 14 yaşa kadar tüm çocukluk döneminin ruhsal/zihinsel gelişimini değerlendirmek.
•Anne-baba eğitim seminerleri, bilgilendirici broşürler sunmak
•Anne- baba ve çocukla grup çalışmaları yapmak
•Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimini tespit etmek
•Ruhsal ve zihinsel bozuklukları ERKEN DÖNEMDE tespit etmek
•Aileye danışmanlık vermek
•Okul danışmanlıkları yapmak
•Gerekli durumlarda tedavi sunmak.
•Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkların hızlıca tanısını koyup, ruh sağlığı hastanelerine yönlendirmek.
•Koruyucu/Tedavi Edici bir merkez olmak.
•Başka yerel yönetimlerde de koruyucu ruh sağlığı politikalarını geliştirerek toplum ruh sağlığını Türkiye’de yaygınlaştırmak.
•Tüm bu çalışmalarla toplumun Ruhsal/Zihinsel sağlığını iyileştirmek.
•Daha yaratıcı ve mutlu çocuklar yetiştirmek, daha yaratıcı ve mutlu bir toplum haline gelmek.